AB CAD/CAM Sistemleri AB CAD/CAM Sistemleri
ana sayfa |  autodesk |  canon |  adobe |  eğitim |  satış |  destek |  hakkımızda |  iletişim   
Yazdır

Adobe Acrobat 9 Standard

PDF belgeleri oluşturma ve paylaşma

PDF belgeleri oluşturma ve güvenli paylaşma

Formatlamayı korumak ve belge bütünlüğünü sağlamak için PDF'ye yazdırılan belgeleri kolay bir şekilde dönüştürün.

Dosyaları kolay bir şekilde PDF'ye dönüştürme

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, Project, Visio, Access ve Publisher'ın yanı sıra Autodesk® AutoCAD® ve Lotus Notes uygulamalarından da tek düğme rahatlığıyla PDF'ye dönüştürün.

OCR ile PDF'ye tarama

Kompakt, aranabilir PDF belgeleri oluşturmak için basılı belgeleri PDF'ye tarayın ve optik karakter tanıma (OCR) teknolojisiyle metni otomatik olarak tanıyın.

E-postayı PDF'ye dönüştürme

Arama ve almayı kolaylaştırmak için Microsoft Outlook ya da Lotus Notes uygulamalarına ait e-posta ve e-posta klasörlerini PDF olarak arşivleyin.

Web sayfalarını PDF olarak yakalama

Zengin ve etkileşimli ortamı ister ekleyerek, ister dışlayarak tam web sayfalarını ya da yalnızca istediğiniz bölümlerini dönüştürün. Web sayfalarının PDF sürümleri kolayca yazdırılır, arşivlenir, işaretlenir ve paylaşılır.

Tasarım verilerine erişmek için başkalarını etkinleştirme

2D ve 3D tasarımları (katmanlar, boyutlar ve meta veriler dahil) ürün verilerini daha kolay ve güvenli paylaşmak amacıyla tek PDF dosyasına sanal olarak dönüştürün.

Etkileşimli, isteğe bağlı sunumlar oluşturma

Artık Acrobat 9 Pro Extended yazılımına eklenmiş olan Adobe Presenter'ı kullanarak Microsoft PowerPoint slaytlarınızı video, sesli anlatım, gösteri ve etkileşimli testlerle canlandırabilir ve güvenilir bir şekilde platformlar arasında paylaşmak için PDF'ye çıkış alabilirsiniz.

PDF içinde videoyu kolayca paylaşma

PDF belgelerindeki video, animasyon ve uygulamaların güvenilir bir şekilde platformlar arasında paylaşılabilmesi için çeşitli video formatlarını FLV'ye dönüştürün. Adobe Flash teknolojisinin yerel desteğiyle, kayıttan yürütme için ek bir ortam yürütücüye gerek kalmaz.

PDF'ye video ekleme

Videoyu Microsoft Word veya PowerPoint'e gömüp bunu PDF'de FLV'ye dönüştürün ya da Acrobat ve Adobe Reader'da doğrudan kayıttan yürütmek için FLV veya H.264 videoyu PDF dosyalarına ekleyin.

PDF haritaları oluşturma

Acrobat veya Adobe Reader ile aranabilen, ölçülebilen ve işaretlenebilen POF haritaları oluşturmak için meta verileri ve koordinatları tutan jeo uzamsal dosyaları içe aktarın. İmlecinizi belirli bir konuma getirerek bu konumun enlem ve boylamını keşfedin. PDF haritalarını gerçek dünya birimleri cinsinden ölçün.

Acrobat.com ile çalışma

Büyük belgeleri depolamak ve paylaşmak, form verileri toplamak ve neredeyse her yerde, herkesle birlikte belgeleri gözden geçirmek için Acrobat'la birlikte Acrobat.com hizmetlerini kullanın.

Birden fazla uygulamaya ait dosyaları birleştirme

İçeriği en geniş yelpazede tek PDF Portföyünde birleştirme

Belgeleri, çizimleri, e-postaları, elektronik tabloları ve ses, video, 3D ve haritalar gibi zengin ortamı sıkıştırılmış tek PDF Portföyünde birleştirin.

Profesyonelce tasarlanmış şablonları kullanma

Hemen içerik bütünleştirme, gezinme tanımlama ve PDF Portföyünüze gösteriş katma amacıyla çok sayıda profesyonel şablondan birini seçin. Logonuzu ve alıcılara içerikte kılavuzluk eden açıklamaları ekleyin.

Tek tek dosya ayarlarını koruma

PDF dosyası ve formu PDF Portföyünde birleştirildiğinde tek tek bunlarda yer alan dijital imzaları ve güvenlik ayarlarını koruyun.

Birden çok belgeyi tek PDF dosyasında birleştirme

Belgeleri, çizimleri ve zengin ortam içeriğini gözalıcı tek PDF belgesinde birleştirin. Dosya türü, boyutlar ve yönlendirmeleri dikkate almadan dosya boyutunu iyileştirin ve dosyaları istediğiniz sırada yerleştirin.

Yalnızca gereken sayfaları ekleme

Hangi sayfaların veya mizanpajların kaynak dosyalardan, birleştirilmiş PDF dosyanıza ya da PDF Portföyünüze ekleneceğini belirtin.

PDF çıktısını iyileştirme

Düşündüğünüz hedef için PDF çıktısını en iyileştirmek amacıyla birden çok dosya boyutundan ve kalite ayarından seçim yapın.

PDF Portföyünü hemen yeniden oluşturma

Doğal dosyaları bir kez daha bulup eklemek gerekmeden, kaynak dosyaları gözden geçirdikten sonra PDF Portföyünü yeniden oluşturun.

Üstbilgi, altbilgi ve filigranlarla birleştirme

Kaynak dosyalardan üstbilgileri ve altbilgileri otomatik olarak kaldırın; birleştirilmiş PDF dosyanıza ya da PDF Portföyünüze birleştirici üstbilgileri, altbilgileri veya filigranları ekleyin.

Doğal dosyaları ekleme

Belgeleri kendi orijinal, doğal formatlarında ekleyerek kaynak dosyaları paylaşın.

Duyarlı bilgileri koruma ve kontrol etme

PDF belgelerinin güvenliğine yardımcı olma

PDF belgelerini 256 bit şifrelemeyle korumaya yardımcı olun.

Verilerin şifrelerle ve izinlerle korunmasına yardımcı olma

PDF belgelerine erişimin kontrolüne yardımcı olmak için şifreleri kullanın. Yazdırmayı, kopyalamayı veya değiştirmeyi kısıtlamak için izinleri kullanın. Şifreleri ve izinleri yeni PDF dosyalarına kolayca uygulanabilecek güvenlik ilkeleri olarak kaydedin.

Duyarlı bilgileri kalıcı olarak kaldırma

İçeriği PDF belgesinden kalıcı olarak silerek, duyarlı metinleri, çizimleri ve diğer bilgileri gizlemek için redaksiyon araçlarını kullanın.

Gizli verileri kaldırma

PDF belgelerini meta veriler, gizli katmanlar ve diğer gizli belgeler için inceleyin; dosyaları başkalarına dağıtmadan önce bunu kaldırın.

PDF belgelerine sertifika verme

Belgelere, güvenli kaynaktan geldiğini belirten sertifikayı vermek için dijital kimlikleri kullanın.

Belgeleri dijital olarak imzalama

Belgelerin kimlik doğrulamasını yapmak, durumlarını yönetmek yetkisiz kişilerin yapacağı değişikliklere karşı korunmasına yardımcı olmak amacıyla dijital imzaları uygulayın.

Eklenen dosyaların korunmasına yardımcı olma

PDF Portföyünüzdeki tüm belgeleri 256 bit şifrelemeyle korumaya yardımcı olun.

Adobe Reader kullanıcılarını etkinleştirme

Adobe Reader yazılımın (sürüm 8 veya sonraki sürümler) kullanarak dijital imza becerisini herkese yayın.

Paylaşılan belge incelemelerinde işbirliği

Elektronik belge incelemelerini yönetme

Yazara, tarihe ya da sayfaya göre sıralanmış olabilen, birbirlerinin yorumlarını görmesi ve yapılandırması amacıyla katılımcılara yardımcı olan etkileşimli paylaşılan belge incelemelerinde size gerekli girdiyi kazanın.

Kolayca video inceleme

Belirli bir kareye geri bildirim eklemek için herhangi bir yorumlama ve işaretleme aracını kullanarak videoya yorum ekleyin.

Kolayca incelemeleri izleme

Paylaşılan incelemelerdeki ilerleyişi ve katılımı izlemek için İnceleme İzleyici'yi kullanın. Gözden geçirenlerin durumunu görüntüleyin, gözden geçirenlere e-posta gönderin, e-posta anımsatıcıları gönderin veya incelemeye yeni katılımcılar davet edin.

İncelemeyi değiştirme ve tamamlama

İnceleme son tarihleri eklemek ve değiştirmek, incelemeleri tamamlamak, incelemeleri silmek ve aynı gözden geçirenlerle yeni inceleme başlatmak için İnceleme İzleyici'yi kullanın.

Adobe Reader kullanıcılarını ekleme

Notlar, damgalar, vurgulama, çizgiler, şekiller ve diğerlerinin de yer aldığı Acrobat 9 yorumlama ve işaretleme araçlarının tümünü kullanarak e-posta ya da sunucu tabanlı incelemelere katılmaları için ücretsiz Adobe Reader yazılımını (sürüm 8 veya sonraki sürümler) kullananları etkinleştirin.

Yorumları görüntüleme ve yazdırma

Tüm yorumları kolay bir şekilde tek PDF belgesinde derleyin. Kolay uyum için geri bildirimi görüntüleyin ve yazdırın. Yorumları yazara, tarihe veya sayfaya göre sıralayın. Sözcük veya tümcecik için yorumları arayın.

E-posta tabanlı incelemeleri yönetme

E-posta aracılığıyla PDF'de belge inceleme başlatın. Tek tıklamayla tüm gözden geçirenlerden gelen yorumları ve işaretlemeleri tek PDF belgesinde birleştirin.

Yorumları Word veya AutoCAD dosyasına dışa aktarma

Yorumları seçip orijinal Word veya AutoCAD dosyasına geri dışa aktarın. Yorumlar Word'de izlenen değişiklikler, AutoCAD'deyse ayrı katman olarak görüntülenir.

PDF belgelerini karşılaştırma

Metin ve görüntüler de dahil PDF belgesinin iki sürümü arasındaki farkları otomatik olarak vurgulayın; böylece nelerin değiştiğini kolay ve hızlı bir şekilde ayırt edebilirsiniz.

Belge görünümlerini senkronize etme

Aynı anda aynı sayfada bulunan iş arkadaşları, müşteriler ve ortaklara belgelerde birlikte dolaşma becerisiyle yardımcı olun. Anlaşılır ve gelişmiş tartışma ortamı sağlamak amacıyla PDF dosyasında işbirliğini etkinleştirmek için Acrobat.com hizmetlerini kullanın. Ardından, PDF dosyasını dağıtın ve alıcıların baktıkları sayfaları kontrol ederek gerçek zamanlı olarak dosyada alıcılarla dolaşın.

Kolay bir şekilde form oluşturma ve veri toplama

Elektronik formları kolay bir şekilde oluşturma ve yönetme

Microsoft Word ve Excel belgelerini ya da taranmış basılı bir belgeyi doldurulabilir PDF formlarına dönüştürmek için Form Sihirbazı'nı kullanın.

Form dağıtımını en iyileştirme

Formları kolayca dağıtın, kolay filtre ve analiz için toplanan formları tek belge ya da görünümde birleştirin ve toplanan verileri elektronik tabloya dışarı aktarın**.

Formları ve katılımları kolay bir şekilde izleme

Formların ne zaman ve kim tarafından tamamlandığını görmek ve anımsatıcılar göndermek için Form İzleyici'yi kullanın.

Form şablonlarıyla başlarken

İnsan kaynakları formları, faturalar ve harcama raporları gibi yaygın form şablonlarına ait kitaplığın avantajını kullanın.

Dinamik formlar oluşturma Geliştirilmiş

Profesyonel form tasarım aracı olup Acrobat 9 Pro Extended ile verilen Adobe LiveCycle Designer yazılımını dinamik XML formlarını daha da özelleştirmek ve otomatikleştirmek için kullanın.

Adobe Reader kullanıcılarını ekleme

Herkesin ücretsiz Adobe Reader yazılımını (sürüm 8 veya üstü) kullanarak formları doldurup yerel olarak kaydetmesini sağlayın**. Acrobat işlevlerini Reader kullanıcıları için genişletmek amacıyla başlattığınız iş akışlarında herhangi bir kullanıcının katılımını sanal olarak sağlayabilirsiniz.

3D'de işbirliği

Şablonları kullanarak CAD dosyalarını sanal olarak PDF belgelerine dönüştürme

CATIA V4 ve V5, NX, I-DEAS, JT, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Autodesk Inventor ve birçokları gibi CAD uygulamalarına ait tasarımları zengin, etkileşimli Adobe PDF belgelerine dönüştürerek müşterileri, tedarikçileri ve iş arkadaşlarını tasarımların incelenmesi, işaretlenmesi ve sorgulanması için desteklersiniz. Daha açık ve etkili iletişim için şablonları kullanın.

PMI bulunan CAD verileri paylaşılarak 2D çizimleri oluşturulması gereğini azaltma

Boyut, tolerans ve ek açıklama gibi ürün üretim bilgilerinin (PMI) bulunduğu 3D tasarımlarını yaygınlaştırılmış imalat ekiplerinize, belirli bir PMI ile bağlantılı geometriyi ya da parça modellerini vurgulamalarını sağlayarak kolayca dağıtın. Doğal CAD uygulamalarında oluşturulan PMI görüntüleri akıllı PMI görüntüleri olarak PDF belgesine içe aktarılır.

OpenGL uygulamalarından PDF belgelerini kolayca oluşturma

Microsoft® Windows® ve UNIX® sistemlerindeki OpenGL tabanlı uygulamalara ait tek düğme kolaylığıyla CAD tasarımlarını anında Adobe PDF'de yakalayın.

Heterojen CAD verilerini tek grupta birleştirme

Farklı CAD formatlarında oluşturulan büyük CAD gruplarını kullanıcıların gerçek zamanlı olarak büyük miktarda ürün verisini görüntülemesini, analiz etmesini ve bunlarla etkileşim kurmasını sağlayan tek hafif bir grubu içe aktarın. Yalnızca ürünü geliştirmek ve imalat maliyetini düşürmek için gerekli model verilerini ve yapı ağacını yükleyerek farklı tasarımcılara ait parçalar arasındaki ilişkiyi hemen değerlendirin.

Kusursuz geometride ölçüm ve kesit

Kusursuz CAD modeli geometrisi esaslı dinamik kesit görünümleri ya da ölçümler oluşturun. Parçalara ve alt gruplara dikkat çekin; böylece herkes tasarım ayrıntılarını anlar.

Fiziksel özellik hesapları gerçekleştirme

Sınırlayıcı kutu, hacim, ağırlık merkezi, kütle, yüzey alanı hesaplama gibi parça modelleri veya gruplar hakkında önemli fiziksel özellik bilgilerine daha fazla seçenek bulmaya destek olmak amacıyla erişin. Zaman kazanın ve önerilere, tasarım incelemelerine, malzeme kullanım tahminlerine daha fazla geçerlilik sağlayın.

Adobe Reader'da 3D sorgusu ve işbirliği araçları, etkinleştirme

Yaygınlaştırılmış ekibinizin e-posta veya sunucu tabanlı PDF belgesi incelemelerine tamamen katılmasına izin verin. Adobe Reader 8 veya sonraki sürümlerin işbirliği araçları ekiplerin 3D işaretlemeleri oluşturmasını, belirtme eklemesini, 3D grupları ve tek tek parçaları döndürmesini, yakınlaştırmasını, ölçmesini ve etkileşime geçmesini sağlayın; bunun yanı sıra 3D ilişkili yeni görünümleri kaydetmesini, kesitleri kesmesini ve CAD uygulamaları ya da CAD görüntüleyicilerine gerek kalmadan dahili yapıları ve grup ilişkilerini görüntülemesini de sağlayın.

İmalat işlemi yönünde hareket etmesi için CAD verilerini boş dosya formatlarına dışa aktarma

İş yaptığınız her CAD formatı için pahalı CAD çevirmenleri Şimdi satın alınma gereğini ortadan kaldırarak tasarruf edin. CAD formatlarını, akış yönündeki işlemlerle ilgili olarak CAD, CAM ve CAE uygulamalarında kullanılabilen STEP, IGES veya STL gibi boş dosya formatlarına sanal olarak dönüştürün. Tüm grubu dışa aktarın ya da hangi parça modellerinin dönüştürüleceğini seçin.

3D CAD tasarımlarını ve videoyu Microsoft Office belgelerine ekleme ve bunları PDF'ye dönüştürme

3D CAD tasarımlarını ve video dosyalarını varolan yeni Microsoft Office belgelerine (Word ve PowerPoint dosyaları dahil) ekleyip bunları kolay dağıtım için PDF'ye dönüştürün.

CAD tasarım verilerini daha zengin teknik belgeler yayınlamak amacıyla yeniden hedeflendirme

CAD tasarımlarını hemen temizleyin; ürün ağacı oluşturun; aydınlatma, malzeme veya renk ekleyin; ayrık görünümler, balonlar ve animasyonlar oluşturun; sonra da bunları, pahalı CAD uygulamasına gerek kalmadan daha zengin ve etkileşimli teknik kılavuzlar oluşturarak PDF ya da 2D raster/vektör görüntüler olarak kaydedin.

Kalıp parça çizgileri oluşturma ve taslak açıları analiz etme

Çekirdek/oyuk yayılması hesabını otomatikleştirerek farklı türden kalıpları tasarlamakta geçen süreyi azaltın. Parça çizgileri ve parça yönleri otomatik olarak oluşturan etkileşimli kalıp analizi araçlarını kullanın. Farklı imalat koşullarını esas alan taslak açılarını kolayca hesaplayın.

Açık standartları kullanma

Standartlara uygun belgeler oluşturma

Belgeleri, elektronik belgelerin uzun süreli arşivlenmesi için ISO standardı olan PDF/A olarak; üstün kalitede profesyonel baskı için ideal format olan PDF/X olarak; mühendislik belgeleri ve çizimlerinin güvenle değiş tokuş edilmesi için standart format olan PDF/E olarak oluşturun.

PDF standartlarına uygunluğu doğrulayın

PDF/A, PDF/X ve PDF/E hakkında bilgiler veren yeni PDF Standartları bölmesiyle belgenizin uyumu hakkında ayrıntıları öğrenin.

Erişilebilir PDF belgeleri oluşturma ve doğrulama

PDF belgelerinizin engelli kişiler için iyi hale getirilmesini sağlayın. Neredeyse tüm kaynaklardan standartlara uymaya yardımcı olacak erişilebilir PDF belgeleri oluşturun. En iyileştirilmiş erişilebilirlik ve yeniden akıtma için PDF belgelerini hemen değerlendirin, düzeltin ve otomatik olarak etiketleyin.

© 2017 AB CAD CAM Sistemleri Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
Autodesk, Autodesk Inc.’in tescilli markasıdır. Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir.