AB CAD/CAM Sistemleri AB CAD/CAM Sistemleri
ana sayfa |  autodesk |  canon |  adobe |  eğitim |  satış |  destek |  hakkımızda |  iletişim   

Autodesk Inventor 2010 Yeni Özellikler

 

Plastik Parça Tasarımı

Autodesk Inventor, Inventor’un geometri oluşturma araçları ile endüstriyel ürün tasarım çözümleri olan Autodesk Alias yazılım ailesi yazılımlarından gelen yüzey bilgilerini bileştirerek, plastik parça tasarımcılarına maksimum esneklik sunmaktadır. Autodesk Inventor aynı zamanda, plastik parçalar için enjeksiyon kalıp tasarımını olanaklı kılmaktadır. Bu özellikler, kalıp tasarımlarını gerçekleştirme ve analiz etmeyi olanaklı kılarak, hataların en aza indirilmesini ve kalıp performansının artırılmasını sağlamaktadır.

Birden Fazla Gövdeye Sahip Parçalar (Multibody Parts)

Birden fazla gövdeye sahip parça özelliğinin sunulması ile bir parça dosyasında, farklı parçaların gövdelerinden türetilmiş yeni parçalar tasarlanabilir. Birleştirme komutu sayesinde, yeni parçalar kesme, birleşme ve kesişim işlemleri ile diğer parçalar ile etkileşebilir. Parça gövdelerinin hareket ettirilmesini sağlayan diğer bir komut da, parçaların hassas ya da serbestçe yer değiştirmesini ve böylece istenen geometrinin oluşturulmasını sağlar. Her bir yer değiştirme işlemi Browser penceresinde görünür ve istendiği gibi düzenlenebilir.

Birden Fazla Gövdeye sahip Parçalar

Parça Dosyalarına Bileşenler Eklemek

Türetme komutu (“Derive”), birden fazla gövdeye sahip parçaları desteklemek üzere, yeni özellikler içerir. Türetme komutunu kullanarak, bir parça dosyasına montaj ya da parçalar ekleyebilirsiniz. Bu işlem sonucunda;

 • Birleştirilmiş parçalardan oluşan yeni bir katı,
 • Bileşen renklerinin korunduğu yeni bir katı,
 • Her bir katının ayrı olarak kaldığı bir katı (tüm parçalar “gövdelere” dönüşür),
 • Kompozit bir yüzey

oluşabilir. Birinci ve ikinci seçenek, kesme, birleşme ve kesişim işlemlerinde kullanılabilir. Üçüncü seçenek, birden fazla gövdeye sahip bir parça oluşturur. Son seçenek ise, parça ayırma yüzeyi olarak kullanılabilir.

Siluet Eğri

Siluet eğri adıyla anılan yeni bir 3B eskiz oluşturma komutu bulunmaktadır. Siluet eğri, bir vektöre göre, bir parçanın dış yüzeyinin sınırlarını gösterir. Bu açıdan, yüzey ayırma eğrisi olarak kullanılabilir. Bir katıyı iki parçaya ayırmak için, sınırı tanımlayan bir siluet eğri oluşturulur ve daha sonra yüzey ayırma komutuyla iki katı ortaya çıkar.

Plastik Parça Unsurları

Yeni plastik parça unsurları, kurallara bağlı olarak tanımlanan ve karmaşık plastik parçaların otomatik olarak oluşturulmasını sağlayan komutlardır. Her bir işlemde, unsurların izleyecekleri kurallar tanımlanır ve bu kurallara göre işlemler gerçekleşir. Bu sürümde, aşağıdaki unsurlar yer almaktadır:

 • Izgaralar (parçalardaki delik ya da açıklıkları tanımlamak için kullanılır)
 • Diş açılmış bağlantı elemanları için kabartmalar
 • Eğri bir gövde üzerinde düz alanlar tanımlamak için destekler
 • Gövdeleri fiziksel olarak birleştirmek için kanca ve ilmik tipinde unsurlar
 • Kurallı yuvarlamalar (yuvarlamaların kenarlarda nasıl uygulanacağı tanımlanır).

Plastik Parça Unsurları

Ara İşlerlik

Autodesk Inventor 2010, yapı tasarımı yapan tasarımcılar ile veri alış verişini kolaylaştıran özelliklere sahiptir. Ayrıca, 2010 sürümü, var olan veri transfer seçeneklerine, CATIA V5 çevirici de eklemektedir.

Montajların Parçalara Dönüştürülmesi

Yeni “shrink wrap” komutu ile montajlar tek bir parçaya dönüştürülebilir. Dönüştürme işlemi sonucunda parça ya da birleşik bir yüzey elde edilir. Bu özellik ile;

 • Montajın dış yüzeyini ayrı bir dosya olarak kaydedebilir,
 • Delik ve parçaların yapılarını gizleyerek, tasarımınızı koruyabilir,
 • Daha küçük dosya boyutları elde edebilirsiniz.

AEC Değiş Tokuş

“AEC (Architecture, Engineering, and Construction - Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) Exchange” aracı, AutoCAD MEP yazılımı için, 3 boyutlu sunumları, akıllı birleşim noktalarını ve diğer bilgileri yayımlamakta kullanılır. Kullanıcılar ayrıca, 3 boyutlu geometrileri AutoCAD® Architecture, Revit® tabanlı yazılımlara ve AutoCAD’e transfer edebilirler.

AEC Değiş Tokuş

CATIA V5 Çevirici

Yeni CATIA V5 çevirici, CATIA dosyası kullanan tedarikçiler ile çalışırken size esneklik sağlar. R6’dan R18 sürümüne kadar CATIA V5 formatında dosya yazabilirsiniz. Yeni çevirici, hem CATPart hem de CATProduct dosyalarını okumaktadır. Ayrıca, CATIA V5 çevirici, R10’dan R18 sürümüne kadar CATIA dosyası yazmayı sağlamaktadır.

JT Çevirici

JT çevirici ile JT formatındaki dosyaları okuyabilir, 8.2, 9.0 ve 9 formatındaki JT dosyalarını yazabilirsiniz.

Kullanılabilirlik ve Verimlilik

Kullanıcı Ara Yüzü Geliştirmeleri

İşlem Merkezli Ara Yüz

Yeni Autodesk Inventor kullanıcı ara yüzü, komutlara ulaşmada, menü ya da paneller yerine işlem merkezli bir ara yüz sunmaktadır. Yapılan ya da yapılacak işleme göre, üstte yer alan şeritte komutlar otomatik olarak değişir. FILE menüsü, APPLICATION menüsü ile değiştirilmiştir. Bu menüye, en sol uçtaki ikon tıklanarak ulaşılır. Şerit menünün hemen üstünde, hızlı ulaşım araç çubuğu yer alır. Burada, sıklıkla kullanılan komutlar bulunmaktadır.

Dosya Düğmeleri

Her açık dosya, Inventor çizim penceresinin en altında bulunan düğmeler ile gösterilir. Böylece, farklı dosyalara tek bir fare işaretlemesi ile ulaşılabilir.

Geliştirilmiş “Loft” Komutu Kullanılabilirliği

“Loft” işleminin kullanılabilirliği geliştirilmiştir. Profil, yol ya da merkez eğri işaretlemeleri arasında seçimi diyalog kutusunu kullanarak ya da sağ tuş menüleri ile yapabilirsiniz. Daha önceki Inventor sürümlerinde, bu işlem sırasında sağ tuş menüler bulunmuyordu. Her seferinde diyalog kutusuna geri , dönmek durumunda kalıyordunuz.

XYZ Eksen Etiketleri

Çizim sayfasında yer alan eksen sembolünün uçlarına eksenleri belirten XYZ etiketleri eklenmiştir.

Otomatik Dosya Kaydetme

Yeni otomatik dosya kaydetme özelliği, istenen zaman aralıklarında dosyaların otomatik olarak kaydedilmesini sağlamaktadır.

Standart Kütüphane Yönetimi

Masa Üstü İçerik

Eğer, tekil lisans kullanıcı iseniz, standart parçalar kütüphanesini masa üstünde oluşturabilir ve buradan kullanabilirsiniz. Bu seçenek, hem performansı artırmakta hem de Miscrosoft SQL ve ISS yazılımlarının kurulma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Malzeme Kılavuzu

Malzeme kılavuzu, standart kütüphaneye yeni malzemelerin eklenmesi için kolaylıklar sağlamaktadır. Malzeme kılavuzu ile malzemeleri yeni aileler ya da aile üyeleri olarak ya da parça ismi ya da numarasına malzeme bilgisi ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kullanılmayan malzemelerin kaldırılması ile ilgili bir seçenek de bulunmaktadır.

Aile Tablolarını Excel ile Düzenlemek

Standart parçaların aile bilgilerini Microsoft Excel tablolarına atabilir, burada düzenlemeleri yapabilir ve yeniden kütüphaneye gönderebilirsiniz.

Montaj Yönetimi

Kullanıcı Tanımlı Montaj Dizinleri

Browser penceresinde, parça ve çizim kaynaklarını, sizin tanımladığını dizinler altında gruplayabilirsiniz. Böylece montajı organize edebilir ve iş akışını geliştirebilirsiniz.

Autodesk Inventor Montajların Yeniden Yapılandırılması

Autodesk Inventor ile bir montajın yapısını yeniden oluşturabilirsiniz. Parçaların montajlar/alt montajlar içerisindeki yerlerini değiştirebilir, istenilen parçaları, dizileri ya da alt montajları gruplayabilirsiniz. Bunu yaparken de, daha önce çizime yerleştirilen parçaların fiziksel konumları etkilenmez. Inventor, yeniden yapılandırma sırasında bileşenlerin sınırlamalarını koruyacaktır.

Kullanıcı Tanımlı Koordinat Sistemi

Yeni kullanıcı tanımlı koordinat sistemi, daha fazla esneklik ve gelişkin tasarım iş akışlarının basitleştirilmesini sağlamaktadır. Kullanıcı tanımlı koordinat sistemleri, parçalar, montajlar ve teknik resimler içerisinde tanımlanabilir. Kullanıcı tanımlı koordinat sistemi işlemleri arasında, örnek olarak aşağıdakiler yer alır:

 • Eskizleri, belli bir geometriye göre referanslayarak oluşturma
 • 0,0,0 orijin noktasının, XY düzleminin ve Z ekseninin konumunu değiştirmek
Montaj Modelleme Verimlilik Araçları

Bu sürümde, montaj modelleme verimliliğini artıran on iki adet araç bulunmaktadır. Bunlar, daha önceden, seçenek olarak bulunmaktaydı.

 • Browser penceresi ikonlarının isimlerini değiştirmek
 • Parça eklemek
 • Alt montaj eklemek

Sac Metal Tasarımı

Tam bir delgi tablosuna gereksinim duymadığınız durumlarda, sac metal görünüşlerine delgi notları ekleyin. Delgi notu özelliği delgilerin kolay ve hızlı bir şekilde dokümante edilmesini sağlamaktadır. Delgi notları üç boyutlu modelden türetildiği için, herhangi bir değişiklikte otomatik olarak güncellenir.

Haddeleme ile Üretilen Parçalar

Haddeleme ile üretilen parçaları kolayca tasarlayabilirsiniz. Bunun için kullanılan komut, haddeleme ile üretilecek parçaların tasarımını sağlar ve bu tarz sac metallerin açınımı da desteklenir.

Geçişli Geometriler

Davlumbaz benzeri sac modellerin tasarımını kolayca gerçekleştirebilirsiniz. “Loft” benzeri flanşlar ve yırtma unsurları, farklı geometriler arasında geçiş yapan sac metal modellerin tasarımını yapmanızı sağlarken, istendiğin kalıp ve abkant presler için geometrilerin oluşturulması da mümkündür.

Autodesk Inventor

Yırtma İşlemi

Bu işlem, geçişli (loft) geometriler ile oluşturulmuş modellerde, açınımı elde edebilmek için boşluk tanımlamaktır.

Bükme Sırasını Gösteren Notasyonlar

Bükmeleri tanımlayan unsurlar, 3B modelleme sırasında belli bir mantıksal sıraya göre tanımlanır. Fakat, genelde, imalat sırasında bu sıralama kullanılmaz. Bükme sırasını düzenleme özelliği, açınımda yer alan bükmelerin istenen bir sıraya göre uygulanmasını sağlar. Bükmeler; 1) başlangıç ve bitiş bükmesini tanımlayarak, bunların arasında kalan bükmelerin yeniden sıralanması; 2) istenen bükmelerin seçilmesi; 3) seçilen bükmeye özel bir bükme sıra numarası atayarak sıralama düzenlenebilir.

Kozmetik Merkez Doğrular

Tasarım sırasında, aslında 3B modelde bulunmayan bazı merkez doğruların açınımda gösterilmesi gerekebilir. Kozmetik merkez doğrusu komutu, eskiz olarak tanımlanmış doğruların, bükme yönü ve açısı gibi bilgilere sahip bükme noktaları olarak tanımlanmasını sağlamaktadır. Bir eskiz doğrusu, kozmetik merkez doğrusu olarak tanımlandıktan sonra, açınımda olması gerektiği gibi görünür. Bunlar, teknik resim görünüşlerinde de yer alır.

Kaynak Tasarımı

Boşluk Kaynakları

Boşluk kaynakları içerisinde, yeni bir kaynak doldurma özelliği yer almaktadır: Radyal doldurma. Lineer bir doldurma yönü gerektirmeyen boşluk kaynakları bu seçenekle halledilir.

Yuvarlama Kaynağı

Yuvarlama kaynağı, artık, kaynak boyutundan daha küçük boşlukların üzerinde ilerleyebilmektedir. Ayrıca, yeni eklenen özellikler ile kaynağın başlama konumu ve mesafe girilebilmektedir.

Teknik Resim Ortamı

Hizalanmış Kesit Görünüşler

Kesit eğrilerinin iki ya da daha fazla bölümden oluştuğu durumlarda, hizalanmış kesit görünüşler oluşturabilirsiniz.

Çift Birim Gösterimi

Delik notları, pah kırma notlar, bükme noktalar, delgi (punch) notları, delik tabloları, bükme tabloları ve delgi tablolarında çift birim gösterimi artık mümkün olmaktadır.

Ölçülerin Yerlerini Düzenleme Aracı

Ölçülendirme ve notasyon komutları içerisinde yeni bir komut yer almaktadır. Ölçü yerlerini düzenleme komutu, seçilen bir grup ölçünün (lineer, açısal, ordinat, izometrik) yerlerinin otomatik olarak düzenlenmesini sağlamaktadır.

Kullanıcı Tanımlı Sembol Dizinleri

Çizim kaynakları içerisinde yer alan kullanıcı tanımlı sembolleri, dizinler altında organize edebilirsiniz. Eskiz sembolleri altında yeni dizinler tanımlayabilir ve istenilen sembolleri bunlar altında gruplayabilirsiniz. Kullanıcı tanımlı sembol dizinleri, farklı ikonlar olarak gösterilir.

Tasarım Hızlandırıcılar

Dişli Geliştirmeleri

Artık, diş geometrilerini tam olarak transfer edebilir, aynı zamanda istenen çalışma ve imalat koşullarına ulaşmak için diş boşluklarını manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

Rulman Tanımlama Geliştirmeleri

Rulman oluşturma sırasında, rulmanın yerleşim yönünü ayarlayan yeni bir seçenek eklenmiştir.

O-Ring Tanımlama Geliştirmeleri

Artık, yeni sürümde o-ringleri, o-ring tanımlama sırasında, rayda ya da Kartezyen olarak dizileyebilirsiniz.

Malzeme Listeleri

Malzeme Listesi (BOM) Editörü Geliştirmeleri

Malzeme listesi editörü, tablo mantığını desteklemektedir.

 • SHIFT ya da CTRL tuşunu kullanarak seçim yapabilirsiniz.
 • Hücrelerin köşelerinden tutup bunları kopyalamanız ve çoğaltmanız mümkündür.
 • BOM hücrelerini, başka bir BOM görünüşüne ya da dışsal bir editöre kopyalayabilirsiniz.
 • BOM tablosundaki sıraları sürükle ve bırak ile düzenleyebilirsiniz.
 • Sağ tuş menüleri kullanılabilir.
 • BOM editörü ile Microsoft Excel arasında veri kopyalama ve yapıştırma yapabilirsiniz.
BOM Editörü İçerisinden Dosya Açmak

Dosya açma komutunu, BOM editörü içerisinden kullanarak, istenen parça ya da montaj dosyalarının açılmasını sağlayabilirsiniz.

Dosya açma komutunu, BOM editörü içerisinden kullanarak, istenen parça ya da montaj dosyalarının açılmasını sağlayabilirsiniz. BOM editörü ile çalışırken, çizim ekranında pan, zum ve döndürme hareketleri yapabilirsiniz. Ayrıca, BOM editöründe bir sıra ya da hücreyi işaretlediğinizde, çizim ekranında ilgili parça ışıklandırılır.

Lisanslama, Yükleme ve Lisans Dağıtma

Dinamik Lisanslama

Değişik Autodesk Inventor lisanslarına (Inventor Suite, Simulation, Routed Systems ya da Professional) sahip kullanıcılar ya da ağ sürümü kullananlar, tüm bilgisayarlara en yüksek olan sürümü (bu durumda Autodesk Inventor Professional) kurmak zorundaydı. Daha önce, örneğin Autodesk Inventor Suite lisansından Autodesk Inventor Professional lisansına geçiş yapabilmek için, Inventor’u kapatmak ve yeniden başlatmak gerekiyordu. Inventor 2010 ürün ailesini ağ sürümü olarak kullanacaklar, her zaman Inventor Suite yazılımı ile çalışmaya başlayacaklar. Eğer, farklı bir Inventor sürümü gerektiren bir komut çalıştırılırsa, lisans otomatik olarak ilgili sürüme aktarılacak. Böylece, Inventor’u açıp kapama zorunluluğu ortadan kalkmış olmaktadır.

FLEXnet

Inventor 2010 için FLEXlm yerine FLEXnet lisans yöneticisi kullanılmaktadır.

MDT Çevirici Geliştirmeleri

MDT (Mechanical Desktop) ile oluşturulmuş olan DWG dosyalarının Inventor ortamına aktarılması sırasında aşağıdaki yenilikler söz konusudur:

 • Autodesk Mechanical Desktop notasyonlarının tümünün, Inventor eskiz sembollerine dönüştürülmesini sağlayan seçenek eklenmiştir.
 • Autodesk Mechanical Desktop mekanik sembollerinin, ilgili Inventor sembollerine dönüştürülmesi için seçenek yer almaktadır.
 • Diş açma bilgileri, Inventor’un diş açma unsuru ile değiştirilmektedir.
 • Unsur dizileme ve ölçü çevriminde geliştirmeler bulunmaktadır.

Akıllı Unsur (iFeature) Gelişitirmeleri

 • Akıllı parçadan (iPart) kolayca akıllı unsur oluşturmak
 • Akıllı unsurun yerleşimi sırasında yüzey normalinin ayarlanması
 • Akıllı unsurların, akıllı parça ve akıllı montajlar (iAssembly) içerisinde kullanımı

Geliştirilmiş Ölçme Komutu

Geliştirilmiş ölçme komutu ile komutu başlatmadan nesneleri işaretleyebilirsiniz. Eğer yapılan seçim, çalıştırılan ölçme komutu ile uyumlu ise ölçme sonucu anında görüntülenir. Aksi halde, seçim temizlenir ve yeniden seçim yapılması istenir.

© 2017 AB CAD CAM Sistemleri Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
Autodesk, Autodesk Inc.’in tescilli markasıdır. Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi sahiplerine aittir.